Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 240 kết quả (0.709996 giây)
Advanced organic chemistry : reaction mechanisms
Tác giả: Bruckner Reinhard,
Thông tin xuất bản: San Diego : HarcourtAcademic Press , 2002
Ký hiệu phân loại: 547.139
ISBN: 0121381102
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 25775 Định dạng: PDF
Elementary linear programming with applications
Tác giả: Kolman Bernard,
Thông tin xuất bản: San Diego : Academic Press , 1995
Ký hiệu phân loại: 519.72
ISBN: 012417910X
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 25969 Định dạng: PDF
Computer vision and applications : a guide for students and practitioners
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: San Diego : Academic Press , 2000
Ký hiệu phân loại: 006.37
ISBN: 0123797772
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 27601 Định dạng: PDF
Understanding DNA : the molecule & how it works
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: San Diego : Elsevier Academic Press , 2004
Ký hiệu phân loại: 572.86
ISBN: 0121550893
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 27621 Định dạng: PDF
Cognitive science
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: San Diego : Academic Press , 1999
Ký hiệu phân loại: 153.4
ISBN: 0126017301
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 27625 Định dạng: PDF
Atomic force microscopy in cell biology
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: San Diego : Academic Press , 2002
Ký hiệu phân loại: 571.60282
ISBN: 0123838517
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 27822 Định dạng: PDF
Astronomical optics
Tác giả: Schroeder D J,
Thông tin xuất bản: San Diego : Academic Press , 2000
Ký hiệu phân loại: 681.412
ISBN: 0126298106
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 27903 Định dạng: PDF
Molecular biology : a project approach
Tác giả: Karcher Susan J,
Thông tin xuất bản: San Diego : Academic Press , c1995
Ký hiệu phân loại: 574.88078
ISBN: 0123977207 (paper : acid-free paper)
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
The little prince
Thông tin xuất bản: San Diego : Harcourt , 2000
Ký hiệu phân loại: 843.912
ISBN: 0152023984 (hardback)
Bộ sưu tập: Văn học
Enzyme kinetics and mechanism.Part E,Energetics of enzyme catalysis[electronic resource]
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: San Diego : Academic Press , c1999
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 0121822095
Bộ sưu tập: Tham khảo
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục