Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 250 kết quả (0.9800033 giây)
Relativistic many-body theory and statistical mechanics
Tác giả: Horwitz L P,
Ký hiệu phân loại: 530.144
ISBN: 9781681749457
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Earthquakes : the sound of multi-modal waves
Tác giả: Matson W R,
Ký hiệu phân loại: 551.22
ISBN: 9781681743288
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Metamaterial multiverse
Ký hiệu phân loại: 620.11
ISBN: 9781643273655
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Neutron stars, black holes and gravitational waves
Tác giả: Kolata J J,
Ký hiệu phân loại: 539.754
ISBN: 9781643274195
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Guide through the nanocarbon jungle : buckyballs, nanotubes, graphene, and beyond
Tác giả: Tomanek David,
Ký hiệu phân loại: 620.115
ISBN: 9781627052726
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Introduction to the mathematical physics of nonlinear waves
Tác giả: Fujimoto Minoru,
Ký hiệu phân loại: 530.155355
ISBN: 9781627052757
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Defining and measuring nature : the make of all things
Ký hiệu phân loại: 530.81
ISBN: 9781627052788
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Molecular photophysics and spectroscopy
Tác giả: Andrews David L,
Ký hiệu phân loại: 543.0858
ISBN: 9781627052870
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Liquid crystals through experiments
Tác giả: eCepiec Mojca,
Ký hiệu phân loại: 530.429
ISBN: 9781627052993
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Introduction to the physics of the cryosphere
Tác giả: Sandells Melody,
Ký hiệu phân loại: 551.31
ISBN: 9781627053020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục