Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 46 kết quả
Optical fiber telecommunications
Tác giả: Ivan P Kaminow, Thomas L Koch
Xuất bản: San Diego CA: Academic Press, 1997
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.382
 
Understanding DNA [electronic resource] : the molecule & how it works
Tác giả: C R Calladine
Xuất bản: San Diego CA: Elsevier Academic Press, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572.86
 
Variational methods in nonconservative phenomena
Tác giả: B D Vujanović, S E Jones
Xuất bản: San Diego CA: ACADEMIC PRESS, 1989
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530.1
 
Wireless communications design handbook : aspects of noise, interference, and environmental concerns
Tác giả: Reinaldo Perez
Xuất bản: San Diego CA: Academic Press, 1998
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  621.38224
 
Boxing mastery : advanced technique, tactics and strategies from the sweet science
Tác giả: Mark Hatmaker
Xuất bản: San Diego CA: Tracks Pub, 2004
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.83
 
Mma mastery : ground and pound
Tác giả: Mark Hatmaker
Xuất bản: San Diego CA: Tracks Pub, 2010
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.815
 
An international handbook of tourism education
Tác giả: D W Airey, John Tribe
Xuất bản: Amsterdam San Diego CA: Elsevier, 2005
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  338.47910711
 
Life among the Vikings
Tác giả: Thomas Streissguth
Xuất bản: San Diego CA: Lucent Books, 1999
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  948
 
Biochemistry and molecular biology of parasites
Tác giả: J Joseph Marr, Müller Miklós
Xuất bản: San Diego CA: Ecademic Press, 1995
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  574.23
 
Observers in control systems : a practical guide
Tác giả: George Ellis
Xuất bản: San Diego CA: Academic Press, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.8
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục