Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 1175 kết quả (0.6599547 giây)
Twitter API : up and running
Tác giả: Makice Kevi,
Thông tin xuất bản: Sebastopol : OReilly , 2009
Ký hiệu phân loại: 006.76
ISBN: 0596154615
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 66188 Định dạng: PDF
Galaxy Tab elektronisk ressurs
Tác giả: Gralla Preston,
Thông tin xuất bản: Sebastopol : OReilly Media , 2011
Ký hiệu phân loại: 004.1675
ISBN: 9781449317492
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 80085 Định dạng: PDF
App Savvy elektronisk ressurs
Tác giả: Yarmosh Ken,
Thông tin xuất bản: Sebastopol : OReilly Media , 2010
Ký hiệu phân loại: 004.16
ISBN: 9781449397333
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 79868 Định dạng: PDF
Scripting InDesign CS3/4 with JavaScript [electronic resource].
Tác giả: Kahrel Peter,
Thông tin xuất bản: Sebastopol : OReilly Media , 2009
Ký hiệu phân loại: 686.22544536
ISBN: 9780596802523
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 76418 Định dạng: PDF
C# database basics
Tác giả: Schmalz Michael,
Thông tin xuất bản: Sebastopol : OReilly Media , 2012
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN: 1449309984
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 74173 Định dạng: PDF
iPad elektronisk ressurs
Tác giả: Biersdorfer J D,
Thông tin xuất bản: Sebastopol : OReilly Media , 2010
Ký hiệu phân loại: 004.1675
ISBN: 9781449393755
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 79885 Định dạng: PDF
Creating iPhone Apps with Cocoa Touch: The Mini Missing Manual [Elektronisk resurs]
Tác giả: Craig Hockenberry,
Thông tin xuất bản: Sebastopol : OReilly Media Inc , 2010
Ký hiệu phân loại: 004.165
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 99149 Định dạng: PDF
Photoshop Elements 11 : the missing manual : the book that should have been in the box
Tác giả: Brundage Barbara,
Thông tin xuất bản: Sebastopol : OReilly , 2012
Ký hiệu phân loại: 006.686
ISBN: 1449316131
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 95027 Định dạng: PDF
Open Source and Free Software Licensing
Thông tin xuất bản: Sebastopol : OReilly , 2004
Ký hiệu phân loại: 346.7304
ISBN: 0596005814
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 8004 Định dạng: CHM
Even faster web sites [electronic resource]
Tác giả: Souders Steve,
Thông tin xuất bản: Sebastopol : OReilly , 2009
Ký hiệu phân loại: 006.76
ISBN: 0596522304
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 76006 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục