Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 9 kết quả (0.2655888 giây)
MIMO-OFDM wireless communications with MATLAB
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 621.384
ISBN: 0470825618
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 74075 Định dạng: PDF
Seismic analysis of structures [electronic resource]
Tác giả: Datta T K,
Ký hiệu phân loại: 624.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 74151 Định dạng: PDF
Mathematics of shape description [electronic resource] : a morphological approach to image processing and computer graph...
Tác giả: Ghosh Pijush K,
Thông tin xuất bản: Singapore Hoboken NJ : Wiley , 2008
Ký hiệu phân loại: 516.3
ISBN: 0470823070
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 76485 Định dạng: PDF
Sony vs. Samsung : the inside story of the electronics giants' battle for global supremacy
Tác giả: Chang Sejin,
Thông tin xuất bản: Singapore Hoboken NJ : Wiley , 2008
Ký hiệu phân loại: 338.7
ISBN: 0470823712
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 93775 Định dạng: EPUB
Mobile graphics 3D SoC : from algorithm to chip
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Singapore Hoboken NJ : John Wiley , 2010
Ký hiệu phân loại: 621.3815
ISBN: 9780470823774
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 136415 Định dạng: PDF
Privatizing China : inside China's stock markets
Tác giả: Walter Carl E,
Thông tin xuất bản: Singapore Hoboken NJ : Wiley , 2006
Ký hiệu phân loại: 338.951
ISBN: 9780470822142
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
UMTS network planning, optimization, and inter-operation with GSM
Tác giả: Rahnema Moe,
Ký hiệu phân loại: 621.3845
ISBN: 0470823011 (cloth)
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Asia's turning point : an introduction to Asia's dynamic economies at the dawn of the new century
Tác giả: Tselichtchev Ivan,
Ký hiệu phân loại: 330.95043
ISBN: 9780470823606
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
China and the credit crisis : the emergence of a new world order
Tác giả: Chance Giles,
Ký hiệu phân loại: 330.95106
ISBN: 9780470825075 (pbk.)
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
1

Truy cập nhanh danh mục