Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 140 kết quả (0.6100552 giây)
Introduction to the relativistic string theory
Tác giả: Barbashov BM,
Thông tin xuất bản: Singapore : World Scientific , 1990
Ký hiệu phân loại: 539.72
ISBN: 9971506874
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Intelligent control : aspects of fuzzy logic and neural nets
Tác giả: Harris CJ,
Thông tin xuất bản: Singapore : World Scientific , 1993
Ký hiệu phân loại: 629.89
ISBN: 9810210426
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
The Laplace Transform
Tác giả: Bellman Richard E,
Thông tin xuất bản: Singapore : World Scientific , 1984
Ký hiệu phân loại: 515.723
ISBN: 9971966735
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Computer-aided specification techniques
Thông tin xuất bản: Singapore : World Scientific , 1985
Ký hiệu phân loại: 004.21
ISBN: 9971978539
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Mos Digital Electronics
Thông tin xuất bản: Singapore : World Scientific , 1987
Ký hiệu phân loại: 621
ISBN: 9971503727
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Proceedings of the 1st Asia-Pacific Conference
Tác giả: Soo Chopin,
Thông tin xuất bản: Singapore : World Scientific , 2005
Ký hiệu phân loại: 530
ISBN: 9789812564603
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Complexity, Metastability and Nonextensivity
Tác giả: Beck G,
Thông tin xuất bản: Singapore : World Scientific , 2005
Ký hiệu phân loại: 530.41
ISBN: 9789812565259
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
The Many-Body Problem : An Encyclopedia of Exactly Solved Models in One Dimension
Tác giả: Mattis Daniel C,
Thông tin xuất bản: Singapore : World Scientific , 1993
Ký hiệu phân loại: 539
ISBN: 9810209754
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Information, Randomness and Incompletene
Tác giả: Chaitin GJ,
Thông tin xuất bản: Singapore : World Scientific , 1987
Ký hiệu phân loại: 511.3
ISBN: 9971504790
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Solitons and Polarons in Conducting Polymers
Tác giả: Lu Yu,
Thông tin xuất bản: Singapore : World Scientific , 1987
Ký hiệu phân loại: 540
ISBN: 997150054X
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục