Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 13 kết quả (0.6499656 giây)
Geography of New York State Supplement
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Syracuse NY : Syracuse University Press , 1977
Ký hiệu phân loại: 330.9747
ISBN: 9781684450114
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Joseph Ellicott and the Holland Land Company : The Opening of Western New York
Tác giả: Chazanof William,
Thông tin xuất bản: Syracuse NY : Syracuse University Press , 1970
Ký hiệu phân loại: 333.7
ISBN: 0815601611
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Moses Hazen and the Canadian Refugees in the American Revolution
Thông tin xuất bản: Syracuse NY : Syracuse University Press , 1976
Ký hiệu phân loại: 973.3
ISBN: 0815604327
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Industrial Development and Irish National Identity, 1922-1939
Tác giả: Daly Mary E,
Thông tin xuất bản: Syracuse NY : Syracuse University Press , 1992
Ký hiệu phân loại: 338.09417
ISBN: 081562719X
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
House of Refuge : Origins of Juvenile Reform in New York State, 1815-1857
Tác giả: Pickett Robert S,
Thông tin xuất bản: Syracuse NY : Syracuse University Press , 1969
Ký hiệu phân loại: 364.7
ISBN: 081562736X
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Resistance, Repression, and Gender Politics in Occupied Palestine and Jordan
Thông tin xuất bản: Syracuse NY : Syracuse University Press , 2005
Ký hiệu phân loại: 956.053082
ISBN: 9780815630876
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
"Something on my own" : Gertrude Berg and American broadcasting, 1929-1956
Tác giả: Smith Glenn D,
Thông tin xuất bản: Syracuse NY : Syracuse University Press , 2007
Ký hiệu phân loại: 792.028092 792.028092
ISBN: 081560887X (hardcover : alk. paper)
Psychiatric slavery
Thông tin xuất bản: Syracuse NY : Syracuse University Press , 1998
Ký hiệu phân loại: 362.21
ISBN: 0815605110
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 50819 Định dạng: PDF
Collaborative Dubliners : Joyce in dialogue
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Syracuse NY : Syracuse University Press , 2012
Ký hiệu phân loại: 823/.912
ISBN: 9780815632702
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 153603 Định dạng: PDF
Landmarks of Otsego County
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Syracuse NY : Syracuse University Press , 1980
Ký hiệu phân loại: 974.774
ISBN: 9781684450145
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục