Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 533 kết quả
Con đường cứu nước Hồ Chí Minh
Tác giả: Phạm Ngọc Trâm
Xuất bản: TP Hồ Chí Minh: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2012
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  959.7
 
Cooking with madam Tuyết Mai : Healthy food from moringa
Tác giả: Phan Thị Tuyết Mai
Xuất bản: Tp Hồ Chí Minh: Văn hoá Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, 2018
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  641.65
 
Lập kế hoạch kinh doanh từ A đến Z = How to write a business plan
Tác giả: Mike McKeever, Trần Phương Minh
Xuất bản: Tp Hồ Chí Minh: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.4012
 
Hướng dẫn thí nghiệm hệ thống điện
Tác giả: Hồ Đắc Lộc, Huỳnh Châu Duy, Phạm Thị Minh Thái, Trần Hoàng Lĩnh, Trần Huỳnh Ngọc
Xuất bản: TP Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  537.076
 
Lược sử Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và phong trào thanh thiếu niên Việt Nam (1931-2011) : Sách tư liệu
Tác giả: Lê Hoàng Anh, Nguyễn Minh Nhựt, Nguyễn Thế Truật, Nguyễn Thị Lương Ngọc, Nguyễn Trương Quý
Xuất bản: TP Hồ Chí Minh: Trẻ, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  324.09597
 
Toán cao cấp đại số tuyến tính
Tác giả: Đỗ Công Khanh, Ngô Thu Lương, Nguyễn Minh Hằng
Xuất bản: TP Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  512.5
 
Toán cao cấp đại số tuyến tính
Tác giả: Đỗ Công Khanh, Ngô Thu Lương, Nguyễn Minh Hằng
Xuất bản: TP Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  512.5
 
Xã hội học : Đề cương bài giảng
Tác giả: Lương Minh Cừ, Bùi Bá Linh, Nguyễn Hữu Vượng
Xuất bản: TP Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2003
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  301
 
Toán cao cấp đại số tuyến tính
Tác giả: Đỗ Công Khanh, Ngô Thu Lương, Nguyễn Minh Hằng
Xuất bản: TP Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  512.5
 
Toán cao cấp đại số tuyến tính toán 2
Tác giả: Đỗ Công Khanh, Ngô Thu Lương, Nguyễn Minh Hằng
Xuất bản: TP Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  512.5
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục