Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 267 kết quả
English Syntax
Tác giả: Tô Minh Thanh
Xuất bản: TpHồ Chí Minh: Đại học Quốc gia TpHồ Chí Minh, 2008
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  425
 
Hình thái học tiếng Anh = English Morphology
Tác giả: Tô Minh Thanh
Xuất bản: TpHồ Chí Minh: Đại học Quốc gia TpHồ Chí Minh, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  624
 
Thiết lập và thẩm định dự án
Tác giả: Phước Minh Hiệp
Xuất bản: TpHồ Chí Minh: Đại Học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.404
 
Mba trong tầm tay chủ đề quản lý dự án
Tác giả: Eric Verzuh, Trần Huỳnh Minh Triết
Xuất bản: TpHồ Chí Minh: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.404
 
Giáo trình thực tập vi sinh cơ sở
Tác giả: Nguyễn Văn Minh, Dương Nhật Linh
Xuất bản: TpHồ Chí Minh: Đại Học Mở TpHồ Chí Minh, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  579
 
Thực tập vi sinh gây bệnh : Giáo trình
Tác giả: Nguyễn Văn Minh, Dương Nhật Linh
Xuất bản: TpHồ Chí Minh: Đại Học Mở TpHồ Chí Minh, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  579
 
Nghệ thuật trang điểm & làm đẹp
Tác giả: Triệu Thị Chơi, Đoàn Thị Ánh Minh
Xuất bản: TpHồ Chí Minh: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  646.72
 
Mba trong tầm tay - chủ đề marketing = The portable Mba in marketing
Tác giả: Charles D Schewe, Watson Alexander Ham, Huỳnh Minh Em
Xuất bản: TpHồ Chí Minh: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.8
 
Toán cao cấp Giải tích hàm nhiều biến : Toán 3
Tác giả: Đỗ Công Khanh, Ngô Thu Lương, Nguyễn Minh Hằng
Xuất bản: TpHồ Chí Minh: Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  515.7
 
Toán cao cấp : Chuỗi và phương trình vi phân . Toán 4
Tác giả: Đỗ Công Khanh, Ngô Thu Lương, Nguyễn Minh Hằng
Xuất bản: TpHồ Chí Minh: Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  515
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục