Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 455 kết quả (0.2030789 giây)
Prolifération des écrans / Proliferation of screens
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Toronto : Ryerson University , 2008
Ký hiệu phân loại: 701.05
ISBN: 9782760515413
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
From Dismal Swamp to Smiling Farms : Food, Agriculture, and Change in the Holland Marsh
Tác giả: Classens Michael,
Thông tin xuất bản: Toronto : UBC Press , 2021
Ký hiệu phân loại: 630.9713
ISBN: 9780774865463
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Tuscan spaces : literary constructions of place
Tác giả: Ross Silvia M,
Thông tin xuất bản: Toronto : University of Toronto Press , c2010
Ký hiệu phân loại: 850.932455
ISBN: 1442639989 (bound)
Bộ sưu tập: Văn học
The 100 best movies you've never seen
Tác giả: Crouse Richard,
Thông tin xuất bản: Toronto : ECW Press , 2003
Ký hiệu phân loại: 791.43
ISBN: 1550225901 (pbk.) :
Cosmopoiesis : the Renaissance experiment
Tác giả: Mazzotta Giuseppe,
Thông tin xuất bản: Toronto : University of Toronto Press , c2001
Ký hiệu phân loại: 809.89409024
ISBN: 0802035515 (bound)
Bộ sưu tập: Văn học
Punishment in disguise :penal governance and federal imprisonment of women in Canada
Thông tin xuất bản: Toronto : University of Toronto Press , 2001
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 0802046908 (bound)
Bộ sưu tập: Tham khảo
Canadian nuclear energy policy : changing ideas, institutions, and interests
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Toronto : University of Toronto Press , c2001
Ký hiệu phân loại: 333.79240971
ISBN: 0802047882
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Wagner : the terrible man and his truthful art
Tác giả: Lee M Owen,
Thông tin xuất bản: Toronto : University of Toronto Press , c1999
Ký hiệu phân loại: 782.1092
ISBN: 0802047211 (bound) :
Closely guarded :a life in Canadian security and intelligence
Tác giả: Starnes John,
Thông tin xuất bản: Toronto : University of Toronto Press , 1998
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 0802009751 :
Bộ sưu tập: Tham khảo
Biographical index of artists in Canada
Thông tin xuất bản: Toronto : University of Toronto Press , 2003
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 0802027903 (bound) :
Bộ sưu tập: Tham khảo
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục