Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 1972 kết quả (0.7999971 giây)
Thiết kế thư viện đại học quốc gia Tp. HCM
Thông tin xuất bản: Tp HCM : HUTECH , 2017
Ký hiệu phân loại: 690.78
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế chung cư Mạc Đĩnh Chi quận 1, Tp. HCM
Thông tin xuất bản: Tp HCM : HUTECH , 2017
Ký hiệu phân loại: 690.8314
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế văn phòng 331 Nguyễn Trọng Tuyển phường 10 - quận Phú Nhuận, Tp. HCM
Tác giả: Lê Minh Tài,
Thông tin xuất bản: Tp HCM : HUTECH , 2017
Ký hiệu phân loại: 690.523
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế chung cư Nguyễn Văn Trỗi quận Phú Nhuận Tp. HCM
Tác giả: Phan Văn Bằng,
Thông tin xuất bản: Tp HCM : HUTECH , 2017
Ký hiệu phân loại: 690.8314
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Căn bản thống kê y học
Tác giả: Kirwood Betty,
Thông tin xuất bản: TP HCM : Đại học Y Dược TP HCM , 2001
Ký hiệu phân loại: 610.15195
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 213691 Định dạng: PDF
Thực tập vi sinh y học
Tác giả: Cao Minh Nga,
Thông tin xuất bản: TP HCM : Đại học Y dược TP HCM , 2014
Ký hiệu phân loại: 616.9041
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 159795 Định dạng: PDF
Kỷ yếu sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2020
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 607.2
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Perceptions of TEFL internship among ELF trainee teachers at HCM city university of foreign languages and information technology
Thông tin xuất bản: TP HCM : HUTECH , 2020
Ký hiệu phân loại: 428.0071
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 221527 Định dạng: PDF
Factors causing reticence for non-english majored students in english speaking performance: a study at HCM city university of technology
Thông tin xuất bản: TP HCM : HUTECH , 2021
Ký hiệu phân loại: 428.3
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 221528 Định dạng: PDF
Thống kê : toán - Thống kê sinh vật
Thông tin xuất bản: TP HCM : Đại học Nông Lâm TP HCM , 2003
Ký hiệu phân loại: 570.15195
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 213676 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục