Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 14546 kết quả (0.4200006 giây)
Thiết kế tổng đài điện thọai 1 trung kế-4 thuê bao
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2008
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 18098 Định dạng: PDF
Đo độ ẩm-nhiệt độ dùng AVR ATMEGA 16
Tác giả: Lê Quốc Đán,
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2008
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 18102 Định dạng: PDF
Đo độ ẩm-nhiệt độ dùng Avratmega A16
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2008
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 18218 Định dạng: PDF
Thiết kế và thi công mạch tự trả lời điện thọai
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2008
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 18258 Định dạng: PDF
Thiết kế và thi công mạch điều khiển thiết bị qua Internet
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2008
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 18303 Định dạng: PDF
Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Nhã,
Thông tin xuất bản: TpHCM : Trẻ , 2008
Ký hiệu phân loại: 959.7
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Kinh tế học môi trường
Tác giả: Bontems Philippe,
Thông tin xuất bản: TpHCM : Trẻ , 2008
Ký hiệu phân loại: 333.72
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Triệt nhiễu và tách sóng trong CDMA
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2008
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 18295 Định dạng: PDF
Mô hình truyền thoại PC-PC bằng giao thức SIP
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2008
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 18294 Định dạng: PDF
Kỹ thuật soạn thảo văn bản dùng cho sinh viên các trường đại học cao đẳng
Tác giả: Lê Xuân Soan,
Thông tin xuất bản: TpHCM : Thành phố Hồ Chí Minh , 2006
Ký hiệu phân loại: 652.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục