Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 1307 kết quả (0.3437511 giây)
From Shtetl to Stardom : Jews and Hollywood
Tác giả: Renov Michael,
Thông tin xuất bản: USA : Purdue University Press , 20161215
Ký hiệu phân loại: 305.8924073
ISBN: 9781557537881
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Microsoft MS-DOS 6.22 for the MS-DOS Operating System.
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: USA : Microsoft , 1993
Ký hiệu phân loại: 005.446
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Webster's new world College dictionary
Tác giả: Neufeldt Victoria,
Thông tin xuất bản: USA : knxb , 1996
Ký hiệu phân loại: 423
ISBN: 0028603346
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Từ điển giải nghĩa Thư viện học và Tin học Anh - Việt
Thông tin xuất bản: USA : Galen Press , 1996
Ký hiệu phân loại: 020.3
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
A media giude book
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: USA : United State information Agegcy , 1995
Ký hiệu phân loại: 384
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Economic perspectives : Biotechnology ...
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: USA : United State information Agegcy , 1999
Ký hiệu phân loại: 330.011273
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Economic perspectives : corruption and development.
Thông tin xuất bản: USA : United State information Agegcy , 1999
Ký hiệu phân loại: 330.011273
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
RF & Microwave test accessories...
Tác giả: Packard Hewlett,
Thông tin xuất bản: USA : knxb , 1997
Ký hiệu phân loại: 621.45
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Testing Equipment for Asphalt...
Tác giả: Tác giả,
Thông tin xuất bản: USA : knxb , 1995
Ký hiệu phân loại: 621.38
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Test & Measurement
Tác giả: Packard Hewlett,
Thông tin xuất bản: USA : knxb , 1998
Ký hiệu phân loại: 621.37
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục