Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 26 kết quả
The iMovie '11 project book : stuff you can do with iMovie
Tác giả: Jef Carlson
Xuất bản: The United States of America: Peachpit Press, 2011
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  778.590285536
 
Pine forests : utilization of their products
Tác giả: Vladislav Nikitich Vorobʹev, I V Semechkin
Xuất bản: United States of America: Science Publishers, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  634.9
 
The definitive guide to Symfony [electronic resource]
Tác giả: Françoi Zaninotto, Fabi Potencier
Xuất bản: The United States of America: Apress, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.2762
 
The definitive guide to symfony
Tác giả: François Zaninotto, Fabie Potencier
Xuất bản: The United States of America: Apress, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.2762
 
Pro ASP.NET extensibility
Tác giả: Jörg Krause
Xuất bản: The United States of America: Apress, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.276
 
Take Note! Taking and Organizing Not
Tác giả: Ellen Range
Xuất bản: United States of America: Cherry Lake Publishing, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  371.30281
 
Cool infographics : effective communication with data visualization and design
Tác giả: Randy Krum,
Xuất bản: The United States of America: John Wiley Sons, 2014
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.6
 
Artificial Intelligence for Humans. Volume 3, Deep Learning and Neural Networks
Tác giả: Jeff Heaton
Xuất bản: United States of America: Heaton Research, 2015
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.3
 
Enterprise resource planning
Tác giả: Mary Sumner
Xuất bản: United States of America: Pearson Education, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.4012
 
The classical Mexican cinema : the poetics of the exceptional Golden Age films
Tác giả: Charles Ramírez Berg
Xuất bản: the United States of America: The University of Texas Press, 2015
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  791.430972
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục