Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 724 kết quả (0.7500042 giây)
C++ primer
Tác giả: Lippman Stanley B,
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River NJ : Addison Wesley , 2005
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN: 0201721481
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 8787 Định dạng: CHM
Windows Server 2003/2000 Terminal Server solutions : implementing Windows Terminal Services and Citrix MetaFrame Present...
Tác giả: Mathers Todd W,
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River NJ : Addison Wesley , 2005
Ký hiệu phân loại: 005.4476
ISBN: 1578702763
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 8876 Định dạng: CHM
Java application development on Linux
Tác giả: Albing Carl,
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN: 013143697X
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 8877 Định dạng: CHM
Imperfect XML : rants, raves, tips, and tricks--from an insider
Tác giả: Megginson David,
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River NJ : Addison Wesley , 2005
Ký hiệu phân loại: 005.72
ISBN: 0131453491
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 8878 Định dạng: CHM
PHP 5 power programming
Tác giả: Gutmans Andi,
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River NJ : Prentice Hall PTR , 2005
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN: 013147149X
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 8880 Định dạng: CHM
An introduction to IMS : your complete guide to IBM's information management system
Tác giả: Meltz Dean,
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River NJ : Prentice Hall PTR , 2004
Ký hiệu phân loại: 658.404
ISBN: 0131856715
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 8891 Định dạng: CHM
Understanding DB2 : learning visually with examples
Tác giả: Chong Raul F,
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River NJ : Prentice Hall PTR , 2005
Ký hiệu phân loại: 005.7565
ISBN: 0131859161
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 8892 Định dạng: CHM
Apache Jakarta and beyond : a Java programmer's introduction
Tác giả: Pekowsky Larne,
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River NJ : Addison Wesley , 2004
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN: 0321237714
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 8899 Định dạng: CHM
Aspect-oriented software development with use cases
Tác giả: Jacobson Ivar,
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River NJ : Addison Wesley , 2005
Ký hiệu phân loại: 005.1
ISBN: 0321268881
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 8907 Định dạng: CHM
Slamming spam : a guide for system administrators
Tác giả: Haskins Robert,
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River NJ : Addison Wesley , 2005
Ký hiệu phân loại: 004.692
ISBN: 0131467166
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 8943 Định dạng: CHM
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục