Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 11 kết quả (0.6299515 giây)
Parasitic nematodes : molecular biology, biochemistry, and immunology
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 592.57
ISBN: 9781845937591 (hardcover)
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Antimicrobial stewardship : principles and practice
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Wallingford Oxfordshire Boston MA : CABI , 2017
Ký hiệu phân loại: 615.7922
ISBN: 9781780644394
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 133160 Định dạng: PDF
Molecular methods in plant disease diagnostics
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Wallingford Oxfordshire Boston MA : CABI , 2016
Ký hiệu phân loại: 632.3
ISBN: 9781780641478
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 153023 Định dạng: PDF
Plant biodiversity : monitoring, assessment and conservation
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Wallingford Oxfordshire Boston MA : CABI , 2017
Ký hiệu phân loại: QK 717
ISBN: 9781780646947
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 153029 Định dạng: PDF
Biological control programmes in Canada, 2001-2012
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 632.7
ISBN: 9781780642574 (alk. paper)
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Religious tourism and pilgrimage management : an international perspective
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 203.51
ISBN: 9781780645230
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 104209 Định dạng: PDF
Disease selection : the way disease changed the world
Tác giả: Webber Roger,
Ký hiệu phân loại: 362.1969
ISBN: 9781780646824
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 105298 Định dạng: PDF
Biological control programmes in Canada, 2001-2012 [electronic resource]
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 632.7
ISBN: 9781780642574
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 153163 Định dạng: PDF
The human microbiota and microbiome
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 616.9
ISBN: 9781780640495
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 104960 Định dạng: PDF
Biotechnology of major cereals
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: SB 106.B56
ISBN: 9781780645193
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 153026 Định dạng: PDF
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục