Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 8890 kết quả (0.03 giây)
Sustaining biodiversity and ecosystem services in soils and sediments
Tác giả: 
Washington: Island Press, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 577.57
 
Sự thay đổi trong cơ cấu của cải của các quốc gia : đo lường sự phát triển bền vững trong thiên niên kỷ mới
Tác giả: 
Washington: Ngân hàng Thế giới, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 338.927
 
Các thành phố Eco2 : các đô thị sinh thái kiêm kinh tế
Tác giả: 
Washington: Ngân hàng Thế giới, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 307.76
 
Những thách thức trong việc xây dựng trường đại học đẳng cấp thế giới
Tác giả: Jamil Salmi
Washington: Ngân hàng thế giới, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 338.43378
 
Phát huy hiệu quả của giáo dục đại học : Kỹ năng và nghiên cứu để tăng trưởng ở khu vực Đông Á
Tác giả: 
Washington: Ngân hàng thế giới, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 378.5
 
Học thuyết kinh tế cơ cấu mới : cơ sở để xem lại phát triển và chính sách
Tác giả: Justin Yifu Lin
Washington: Ngân hàng thế giới, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 338.9
 
Việc công, lợi ích tư : Bảo đảm trách nhiệm giải trình thông qua công khai thu nhập, tài sản
Tác giả: Ngân hàng Thế giới
Washington: Ngân hàng thế giới, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 364.1323
 
Tăng trưởng xanh cho mọi người : Con đường hướng tới Phát triển bền vững
Tác giả: Ngân hàng Thế giới
Washington: Ngân hàng thế giới, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 338.927
 
Act III in Patagonia : people and wildlife
Tác giả: William Conway
Washington: Island PressShearwater Books, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 333.95416
 
Environmentalism & the technologies of tomorrow : Shaping the next industrial revolution
Tác giả: 
Washington: Island Press, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 338.927
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục