Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 18 kết quả (0.4299921 giây)
Organosilicon chemistry : from molecules to materials
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Weinheim New York : VCH , c1994
Ký hiệu phân loại: 547.08
ISBN: 1560818697 (New York : acid-free paper)
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Molecular modeling of inorganic compounds
Tác giả: Comba Peter,
Thông tin xuất bản: Weinheim New York : WileyVCH , 2001
Ký hiệu phân loại: 541.22015118
ISBN: 3527299157
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 25734 Định dạng: PDF
Practical problem solving in HPLC
Tác giả: Kromidas Stavros,
Thông tin xuất bản: Weinheim New York : WileyVCH , 2000
Ký hiệu phân loại: 543.0894
ISBN: 3527298428
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 25735 Định dạng: PDF
Transition metal chemistry : the valence shell in d-block chemistry
Tác giả: Gerloch M,
Thông tin xuất bản: Weinheim New York : VCH , 1994
Ký hiệu phân loại: 546.6
ISBN: 1560818840
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 27800 Định dạng: PDF
Stimulating concepts in chemistry
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Weinheim New York : WileyVCH , 2000
Ký hiệu phân loại: 540
ISBN: 3527299785 (acidfree paper)
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 27950 Định dạng: PDF
A random walk through fractal dimensions [electronic resource]
Tác giả: Kaye Brian H,
Thông tin xuất bản: Weinheim New York : VCH , 1994
Ký hiệu phân loại: 514
ISBN: 3527290788
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 28131 Định dạng: PDF
Intermetallics
Tác giả: Sauthoff G,
Thông tin xuất bản: Weinheim New York : VCH , c1995
Ký hiệu phân loại: 669.94
ISBN: 3527293205 (acid-free paper)
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Materials science and technology : a comprehensive treatment. V16- Processing of semiconductors
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Weinheim New York : VCH , 1991
Ký hiệu phân loại: 620.11
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Surface analysis with STM and AFM : experimental and theoretical aspects of image analysis
Tác giả: Magonov Sergei N,
Thông tin xuất bản: Weinheim New York : VCH , 1996
Ký hiệu phân loại: 620.44
ISBN: 3527293132
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 65213 Định dạng: PDF
Surface characterization : a user's sourcebook
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 541.33
ISBN: 3527288430
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 66786 Định dạng: PDF
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục