Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 21 kết quả
Environmental biotechnology : concepts and applications
Tác giả: J Winter, Hans-Joachi Jr̲dening
Xuất bản: Weinheim Chichester: WileyVCH, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  628.5
 
Magnetism : molecules to materials
Tác giả: Marc Drillon, Joel S Miller
Xuất bản: Weinheim Chichester: WileyVCH, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  538
 
Radio wave propagation in the marine boundary layer
Tác giả: Alexander Kukushkin
Xuất bản: Weinheim Chichester: WileyVCH John Wiley, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.38411
 
Ullmann's modeling and simulation
Tác giả:
Xuất bản: Weinheim Chichester: WileyVCH John Wiley distributor, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  003.3
 
Micro instrumentation : for high throughput experimentation and process intensification - a tool for PAT
Tác giả: Ray W Chrisman, Melvin V Koch, Kurt M Vandenbussche
Xuất bản: Weinheim Chichester: WileyVCH John Wiley distributor, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  660.281
 
Nanotechnology
Tác giả: Günter Schmid
Xuất bản: Weinheim Chichester: WileyVCH John Wiley distributor, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.5
 
Handbook of pulp
Tác giả: Herbert Sixta
Xuất bản: Weinheim Chichester: WileyVCH John Wiley distributor, 2006
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  676.1
 
Green chemistry and catalysis
Tác giả: Roger A Sheldon, Isabel Arends, Ulf Hanefeld
Xuất bản: Weinheim Chichester: WileyVCH John Wiley distributor, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  660.2995
 
Product design and engineering : best practices
Tác giả: Ulric Bröckel, Will Meier, Gerhar Wagner
Xuất bản: Weinheim Chichester: WileyVCH, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  660.0685
 
Modeling of process intensification
Tác giả: Frerich Keil
Xuất bản: Weinheim Chichester: WileyVCH John Wiley distributor, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  660.15118
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục