Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 2 kết quả (0.580002 giây)
Automotive Software Engineering : Grundlagen, Prozesse, Methoden und Werkzeuge eff izient einsetzen
Tác giả: Schauffele Jorg,
Thông tin xuất bản: Weisbaden : Vieweg Sohn Verlag , 2006
Ký hiệu phân loại: 629.2
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 120753 Định dạng: PDF
Automotive Software Engineering : Grundlagen, Prozesse, Methoden und Werkzeuge effizient einsetzen
Tác giả: Schauffele Jorg,
Thông tin xuất bản: Weisbaden : Springer Vieweg , 2013
Ký hiệu phân loại: 629.2
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 120755 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục