Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 44 kết quả (0.7900532 giây)
New developments in contact problems
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Wien New York : Springer , 1999
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 3211831541
Bộ sưu tập: Tham khảo
High-cycle metal fatique :from theory to applications
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Wien New York : Springer , 1999
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 3211831444
Bộ sưu tập: Tham khảo
Mechanics and thermomechanics of rubberlike solids
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Wien New York : Springer , 2004
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 3211212515
Bộ sưu tập: Tham khảo
Chemo-mechanical couplings in porous media geomechanics and biomechanics
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Wien New York : Springer , 2004
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 3211213236
Bộ sưu tập: Tham khảo
Identification of vibrating structures
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Wien New York : Springer , c1982
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 3211816518
Bộ sưu tập: Tham khảo
Crack and contact problems for viscoelastic bodies
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Wien New York : SpringerVerlag , 1995
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 3211826866
Bộ sưu tập: Tham khảo
Fluid-structure interactions in acoustics
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Wien New York : Springer , c1999
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 3211831479
Bộ sưu tập: Tham khảo
Creep and damage in materials and structures
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Wien New York : Springer , 1999
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 3211833218
Bộ sưu tập: Tham khảo
Damage and fracture of disordered materials
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Wien New York : Springer , 2000
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 3211833277
Bộ sưu tập: Tham khảo
Semi-rigid joints in structural steelwork
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Wien Austria New York : Springer , c2000
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 3211833315 (pbk.)
Bộ sưu tập: Tham khảo
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục