Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 1562 kết quả (0.0199976 giây)
The Focal Easy Guide to Adobe Audition 2.0 : For New Users and Professionals
Tác giả: Antony Brown
: Focal Press, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 006.5
 
Pro SharePoint 2003 Development Techniques
Tác giả: Nikander Bruggeman
: Apress, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 004.68
 
Tricks of the Microsoft Windows Vista Masters
Tác giả: J. Peter Bruzzese
: Que, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 005.446
 
Java for Dummies
Tác giả: Barry Burd
: John Wiley Sons, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 005.2762
 
The Complete Idiot's Guide to Getting Published
Tác giả: Jennifer Basye Sander
: Imprint Unknown, 2000
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc: 808.02
 
Deadly Connections : States That Sponsor Terrorism
Tác giả: Daniel Byman
: Cambridge University Press, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc: 327
 
Simple Computer Security : Disinfect Your PC
Tác giả: Eric Geier
: John Wiley Sons, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 005.8
 
Configuring Juniper Networks NetScreen & SSG Firewalls
Tác giả: Rob Cameron
: Syngress, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 005
 
Sanctum and Sigil
Tác giả: Bill Bridges
: White Wolf PublishingUS, 2005
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc: 793
 
CISA : Certified Information Systems Auditor Study Guide
Tác giả: David L Cannon
: John Wiley Sons, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 005.8
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục