Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 243 kết quả (0.359373 giây)
Mobile commerce applications.
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: kd : Idea Group Publishing , 2004
Ký hiệu phân loại: 658.872
ISBN: 1591401828
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 12142 Định dạng: CHM
Web systems design and online consumer behavior.
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: kd : Idea Group Publishing , 2005
Ký hiệu phân loại: 381.142
ISBN: 1591403278
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 12143 Định dạng: CHM
A short course in international business plans
Tác giả: Brown Robert,
Thông tin xuất bản: kd : World Trade Press , 2003
Ký hiệu phân loại: 658.4012
ISBN: 1885073623
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 12170 Định dạng: CHM
A short course in international business ethics
Tác giả: Mitchell Charles,
Thông tin xuất bản: kd : World Trade Press , 2003
Ký hiệu phân loại: 174.4
ISBN: 1885073631
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 12171 Định dạng: CHM
A short course in international contracts
Tác giả: C Shippey Karla,
Thông tin xuất bản: kd : World Trade Press , 2003
Ký hiệu phân loại: 343.730878
ISBN: 1885073658
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 12172 Định dạng: PDF
Business strategies for information technology management
Tác giả: Kangas Kalle,
Thông tin xuất bản: kd : IRM Press , 2003
Ký hiệu phân loại: 004.068
ISBN: 1931777454
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 12173 Định dạng: CHM
International project management.
Tác giả: Lientz Bennet P,
Thông tin xuất bản: kd : Academic Press , 2003
Ký hiệu phân loại: 658.404
ISBN: 0124499856
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 12174 Định dạng: CHM
Radical project management
Tác giả: Thomsett Rob,
Thông tin xuất bản: kd : Prentice Hall PTR , 2002
Ký hiệu phân loại: 658.404
ISBN: 0130094862
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 12175 Định dạng: CHM
The online rules of successful companies
Tác giả: Miller Robin,
Thông tin xuất bản: kd : FT Prentice Hall , 2003
Ký hiệu phân loại: 658.84
ISBN: 0130668427
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 12176 Định dạng: CHM
Integrated project management
Tác giả: Hall Earl,
Thông tin xuất bản: kd : Prentice Hall , 2003
Ký hiệu phân loại: 658.404
ISBN: 0130674494
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 12177 Định dạng: CHM
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục