Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 69 kết quả (0.7600013 giây)
Business to business electronic commerce
Tác giả: Warkentin Merrill,
Thông tin xuất bản: nt : Information Science Pub , 2002
Ký hiệu phân loại: 658.84
ISBN: 1930708092
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 12081 Định dạng: PDF
Education in Rwanda : rebalancing resources to accelerate post-conflict development and poverty reduction
Tác giả: World Bank,
Thông tin xuất bản: nt : World Bank , 2006
Ký hiệu phân loại: 370.967571
ISBN: 0821356100
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 12092 Định dạng: PDF
Programming spiders, bots, and aggregators in Java
Tác giả: Heaton Jeff,
Thông tin xuất bản: nt : Sybex , 2002
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN: 0782140408
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 12086 Định dạng: PDF
Six sigma
Thông tin xuất bản: nt : ButterworthHeinemann , 2003
Ký hiệu phân loại: 658.4013
ISBN: 0750657650
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 12083 Định dạng: PDF
Manage IT as a business
Tác giả: Lientz Bennet P,
Thông tin xuất bản: nt : Elsevier Butterworth Heinemann , 2004
Ký hiệu phân loại: 004.068
ISBN: 0750678259
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 12091 Định dạng: PDF
Family legal guide
Thông tin xuất bản: nt : Times Books , 1994
Ký hiệu phân loại: 349.73
ISBN: 0812923618
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 12093 Định dạng: PDF
Systematic process improvement using ISO 9001 : 2000 and CMMI
Tác giả: Mutafelija Boris,
Thông tin xuất bản: nt : Artech House , 2003
Ký hiệu phân loại: 658.562
ISBN: 1580534872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 12087 Định dạng: PDF
Next generation network services
Tác giả: Wilkinson Neill,
Thông tin xuất bản: nt : J Wiley , 2002
Ký hiệu phân loại: 004.6
ISBN: 0471486671
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 12089 Định dạng: PDF
Ant
Tác giả: Tilly Jesse,
Thông tin xuất bản: nt : OReilly , 2000
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN: 0596001843
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 12088 Định dạng: PDF
When things fall apart
Tác giả: Dudwick Nora,
Thông tin xuất bản: nt : World Bank , 2003
Ký hiệu phân loại: 339.46
ISBN: 0821350676
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 12094 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục