Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 69 kết quả (0.24997 giây)
Building resilient ip networks
Tác giả: Lee KokKeong,
Thông tin xuất bản: nt : Cisco , 2005
Ký hiệu phân loại: 004
ISBN: 1587052156
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 12034 Định dạng: CHM
Freedom of Speech.
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: nt : ABCCLIO , 2003
Ký hiệu phân loại: 342.7309
ISBN: 1576076075
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 12036 Định dạng: CHM
In Search of Stupidity
Tác giả: Chapman Merrill R,
Thông tin xuất bản: nt : Apress , 2003
Ký hiệu phân loại: 338.47
ISBN: 1590591046
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 12039 Định dạng: CHM
Quality beyond Six Sigma
Tác giả: Basu Ron,
Thông tin xuất bản: nt : ButterworthHeinemann , 2003
Ký hiệu phân loại: 658.56
ISBN: 0750655615
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 12041 Định dạng: PDF
The effectiveness of promotion agencies at attracting foreign investment
Tác giả: Morisset Jacques,
Thông tin xuất bản: nt : World Bank , 2004
Ký hiệu phân loại: 332.673
ISBN: 0821356062
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 12042 Định dạng: PDF
Telecommunications challenges in developing countries
Tác giả: Dymond Andrew,
Thông tin xuất bản: nt : World Bank , 2004
Ký hiệu phân loại: 384.64
ISBN: 0821357840
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 12043 Định dạng: PDF
Successful marketing strategy for high-tech firms
Tác giả: Viardot Eric,
Thông tin xuất bản: nt : Artech House , 2004
Ký hiệu phân loại: 620.0068
ISBN: 1580537006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 12045 Định dạng: PDF
Flash MX Savvy
Tác giả: Watrall Ethan,
Thông tin xuất bản: nt : Sybex , 2002
Ký hiệu phân loại: 006.696
ISBN: 0782141080
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 12048 Định dạng: PDF
CCSP
Tác giả: Lammle Todd,
Thông tin xuất bản: nt : Sybex , 2003
Ký hiệu phân loại: 005.8
ISBN: 0782142311
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 12049 Định dạng: PDF
Mastering UML with Rational Rose 2002
Tác giả: Boggs Wendy,
Thông tin xuất bản: nt : Sybex , 2003
Ký hiệu phân loại: 005.8
ISBN: 0782140173
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 12050 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục