Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 69 kết quả (0.0200002 giây)
Ant
Tác giả: Jesse Tilly
nt: OReilly, 2000
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 005.133
 
Next generation network services
Tác giả: Neill Wilkinson
nt: J Wiley, 2002
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 004.6
 
Manage IT as a business
Tác giả: Bennet P Lientz
nt: Elsevier Butterworth Heinemann, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 004.068
 
Education in Rwanda : rebalancing resources to accelerate post-conflict development and poverty reduction
Tác giả: Bank World
nt: World Bank, 2006
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 370.967571
 
Family legal guide
Tác giả: Bar Association American
nt: Times Books, 1994
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc: 349.73
 
When things fall apart
Tác giả: Nora Dudwick
nt: World Bank, 2003
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 339.46
 
Private equity
Tác giả: Harold Bierman
nt: Wiley, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 658.16
 
Advanced topics in information resources management. Volume 2
Tác giả: Harold Bierman
nt: Idea Group Pub, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 005.74
 
Successful proposal strategies for small business
Tác giả: Robert S Frey
nt: Artech House, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 658.804
 
Managing the IT services process
Tác giả: Noel Bruton
nt: ButterworthHeinemann, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 004
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục