Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 7 kết quả (0.0781278 giây)
Hành trình đi tìm ý tưởng sáng tạo
Tác giả: Huỳnh Văn Sơn
TpHồ Chí Minh: Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 2010
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 153.35
 
Giáo trình Tâm lý học đại cương
Tác giả: 
TPHCM: Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 2013
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 150
 
Đàm thoại tiếng Nhật làm việc trong công ty Nhật bản văn hóa làm việc và một số cách nói cơ bản
Tác giả: Midori Iwasawa
TPHCM: Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh,
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc: 495.683
 
Đàm thoại tiếng Nhật làm việc trong doanh nghiệp Nhật Bản
Tác giả: Midori Iwasawa
TPHCM: Đại học Sư Phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 2016
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc: 495.683
 
Các nguyên tắc cơ bản sổ tay tiếng Nhật thương mại dễ hiểu! Tự thực hành được! : Báo cáo/ đơn từ/ bản kế hoạch/ thư chào...
Tác giả: Maki Okumura
TPHCM: Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 2016
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 495.6802465
 
Thiết kế bộ điều khiển Pid với các chỉ tiêu chất lượng cho trước
Tác giả: Trần Thanh Sơn
TPHCM: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, 2008
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc: 629.8
 
Xây dựng mô hình và mô phỏng hệ thống điện mặt trời - Hydro làm việc độc lập : Báo cáo quá trình thực hiện Luận văn Thạc...
Tác giả: Phan Xuân Huy
TPHCM: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, 2008
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 621.31244
 
1

Truy cập nhanh danh mục