Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 2 trong 31 kết quả (0.0468701 giây)
Bài tập giáo trình Hán ngữ sơ cấp
Tác giả: 
TPHCM: Đại học Sư Phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 2013
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc: 495.1
 
Bài học cắt may đồ trẻ em
Tác giả: Nguyễn Duy Cẩm Vân
TpHCM: Đại học Sư Phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 646.406
 
Bài học cắt may áo kiểu
Tác giả: Nguyễn Duy Cẩm Vân
TpHCM: Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 646.4
 
Giáo trình Tâm lý học giáo dục đại học
Tác giả: Huỳnh Văn Sơn (Chủ biên)
TPHCM: Đại học Sư Phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 378.0019
 
Giáo trình Tâm lý học đại cương
Tác giả: 
TPHCM: Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 2013
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 150
 
Sản xuất bia : lý thuyết và thực hành
Tác giả: Trần Công Tước
TPHCM: Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 2016
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 663.42
 
Quần áo và phụ kiện cho các bé : 22 mẫu quần áo và phụ kiện chào đón các bé
Tác giả: Sonia Kossenko
TPHCM: Đại học Sư Phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 2018
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 646.406
 
Rối loạn căng thẳng hậu chấn thương PTSD (posttraumatic stress disorder) : chẩn đoán - lượng giá - trị liệu
Tác giả: Nguyễn Thị Vân Thanh
TPHCM: Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 2020
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 616.8521
 
Tiếng Anh dùng trong lĩnh vực công nghiệp xe hơi = English for the Automobile Industry
Tác giả: Hoàng Nguyên
TPHCM: Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 2013
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in + eBook (rar)
ddc: 428.0246292
 
Tiếng Anh thế hệ mới trong ngoại giao - tiếp khách lĩnh vực nhà hàng khách sạn = New Generation English in Seeing Guests...
Tác giả: Hoàng Nguyên
TPHCM: Đại học Sư Phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 2013
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in + eBook (rar)
ddc: 428.02464794
 

Truy cập nhanh danh mục