Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 3 trong 31 kết quả (0.0468652 giây)
Giáo trình ngữ pháp tiếng Anh = : english grammar course
Tác giả: Hoàng Thanh
TPHCM: Đại học Sư Phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 2017
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc: 425
 
Đàm thoại tiếng Nhật làm việc trong công ty Nhật bản văn hóa làm việc và một số cách nói cơ bản
Tác giả: Midori Iwasawa
TPHCM: Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh,
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc: 495.683
 
Đàm thoại tiếng Nhật làm việc trong doanh nghiệp Nhật Bản
Tác giả: Midori Iwasawa
TPHCM: Đại học Sư Phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 2016
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc: 495.683
 
Các nguyên tắc cơ bản sổ tay tiếng Nhật thương mại dễ hiểu! Tự thực hành được! : Báo cáo/ đơn từ/ bản kế hoạch/ thư chào...
Tác giả: Maki Okumura
TPHCM: Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 2016
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 495.6802465
 
Đàm thoại tiếng Nhật làm việc trong doanh nghiệp Nhật Bản
Tác giả: Midori Iwasawa
TPHCM: Đại học Sư Phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 2017
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc: 495.683
 
Try ! Giáo trình luyện thi năng lực tiếng Nhật N2
Tác giả: 
TPHCM: Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 2019
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc: 495.68
 
Sổ tay từ vựng HSK - TOCFL : HSK cấp 1-2-3-4 TOCFL Band A
Tác giả: cTrương Văn Giới
TP HCM: Đại học sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 2021
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc: 495.181
 
Ngữ pháp Hán ngữ thực dụng
Tác giả: Trương Văn Giới
TP HCM: Đại học sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 2021
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc: 495.15
 
Thiết kế bộ điều khiển Pid với các chỉ tiêu chất lượng cho trước
Tác giả: Trần Thanh Sơn
TPHCM: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, 2008
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc: 629.8
 
Xây dựng mô hình và mô phỏng hệ thống điện mặt trời - Hydro làm việc độc lập : Báo cáo quá trình thực hiện Luận văn Thạc...
Tác giả: Phan Xuân Huy
TPHCM: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, 2008
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 621.31244
 

Truy cập nhanh danh mục