Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 14 kết quả
Berkowitz's pediatrics : a primary care approach
Tác giả: D Berkowitz Carol, Carol D Berkowitz
Xuất bản: Elk Grove Village Ill: American Academy of Pediatrics, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  618.92
 
Berkowitz's pediatrics : a primary care approach
Tác giả:
Xuất bản: Elk Grove Village IL: American Academy of Pediatrics, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  618.92
 
Signs & symptoms in pediatrics
Tác giả: Henry M Adam, Jane Meschan Foy
Xuất bản: Elk Grove Village IL: American Academy of Pediatrics, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  618.92
 
Pediatric clinical practice guidelines & policies : a compendium of evidence-based research for pediatric practice [elec...
Tác giả:
Xuất bản: Elk Grove Village Illinois: American Academy of Pediatrics, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  618.92
 
Pediatric clinical practice guidelines & policies [electronic resource] : a compendium of evidence-based research for pe...
Tác giả:
Xuất bản: Elk Grove Village IL: American Academy of Pediatrics, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  618.92
 
Red book atlas of pediatric infectious diseases
Tác giả:
Xuất bản: Elk Grove Village IL: American Academy of Pediatrics, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  618.92
 
2015 Nelson's Pediatric Antimicrobial Therapy, 21st Edition [electronic resource]
Tác giả: John S Bradley, MD Cantey, John D Nelson
Xuất bản: Elk Grove Village: American Academy of Pediatrics, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.1092358
 
Global child health advocacy : on the front lines
Tác giả: Stephen Berman, Zulfiqar Ahmed Bhutta, Adenike Grange, Judith Palfrey
Xuất bản: Elk Grove Village Ill: American Academy of Pediatrics, 2014
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  2015 F-268
 
Procedural sedation for infants, children, and adolescents
Tác giả: Joseph P Cravero, Joseph D Tobias
Xuất bản: Elk Grove Village IL: American Academy of Pediatrics, 2016
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  WO 440
 
Pediatric clinical practice guidelines & policies : a compendium of evidence-based research for pediatric practice
Tác giả:
Xuất bản: : American Academy of Pediatrics, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  618.92
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục