Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 11 kết quả
Breaktime
Tác giả: Aidan Chambers
Xuất bản: New York: Amulet Books, 2008
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  823
 
Like pickle juice on a cookie
Tác giả: Julie Sternberg, Matthew Cordell
Xuất bản: New York: Amulet Books, 2011
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
Under the sun
Tác giả: Arthur Dorros
Xuất bản: New York: Amulet books, 2006
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  813
 
The Summer King
Tác giả: O R Melling
Xuất bản: New York: Amulet Books, 2006
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  813.54
 
The hour of the cobra
Tác giả: Maiya Williams
Xuất bản: New York: Amulet Books, 2006
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  813
 
Beneath the mask
Tác giả: David Ward
Xuất bản: New York: Amulet Books, 2008
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  823
 
Otherbound
Tác giả: Corinne Duyvis
Xuất bản: New York: Amulet Books, 2014
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
The cure for dreaming
Tác giả: Cat Winters
Xuất bản: New York: Amulet Books, 2014
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.6
 
Attack of the bullies
Tác giả: Michael Buckley
Xuất bản: New York: Amulet Books, 2013
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  813
 
Fleabrain loves Franny
Tác giả: Joanne Rocklin
Xuất bản: New York: Amulet Books, 2014
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  813
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục