Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 44 kết quả
The taste of conquest [electronic resource] : the rise and fall of the three great cities of spice
Tác giả: Michael Krondl
Xuất bản: New York: Ballantine Books, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (epub)
ddc:  641.3383094
 
The Highlander series [electronic resource] : In bed with a Highlander ; Seduction of a Highland lass ; Never love a Hig...
Tác giả: Maya Banks
Xuất bản: New York: Ballantine Books, 2012
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813
 
With a tangled skein
Tác giả: Andy McNab, Andy McNab cm
Xuất bản: : Ballantine Books, 2010
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.54
 
Wielding a red sword
Tác giả: Kate Orman, Kate Orman cm
Xuất bản: : Ballantine Books, 2010
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.54
 
Being a green mother
Tác giả: Joseph Kertes, Joseph Kertes cm
Xuất bản: : Ballantine Books, 2010
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.54
 
King of the Murgos
Tác giả: JK Rowling, JK cm Rowling
Xuất bản: : Ballantine Books, 2010
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.54
 
Killashandra
Tác giả: Lemony A Snicket, Lemony A Snicket cm
Xuất bản: : Ballantine Books, 2010
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.54
 
Vampire Chronicles 3: The Queen of the Damned
Tác giả: Patterson James, James cm Patterson
Xuất bản: : Ballantine Books, 1983
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.54
 
Bearing an hourglass
Tác giả: Orson Scott Card, Orson Scott Card cm
Xuất bản: : Ballantine Books, 2010
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.54
 
Blue Adept
Tác giả: JK Rowling, JK cm Rowling
Xuất bản: : Ballantine Books, 2010
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.54
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục