Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 65 kết quả
Sunstorm [electronic resource]
Tác giả: Arthur C Clarke, Stephen Baxter
Xuất bản: New York: Ballantine Books, 2005
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823.914
 
Time's eye [electronic resource]
Tác giả: Arthur C Clarke, Stephen Baxter
Xuất bản: New York: Ballantine Books, 2004
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823.914
 
Dante's Equation / Jane Jensen
Tác giả: Jane Jensen
Xuất bản: New York: Ballantine Books, 2003
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
One dance with a Duke [electronic resource] : a novel
Tác giả: Tessa Dare
Xuất bản: New York: Ballantine Books, 2010
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.6
 
Worldwar : upsetting the balance [electronic resource]
Tác giả: Harry Turtledove
Xuất bản: New York: Ballantine Books, 2002
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
Worldwar : striking the balance [electronic resource]
Tác giả: Harry Turtledove
Xuất bản: New York: Ballantine Books, 2002
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
A caress of twilight [electronic resource]
Tác giả: Laurell K Hamilton
Xuất bản: New York: Ballantine Books, 2002
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
The Coming of Conan the Cimmerian
Tác giả: Robert E Howard
Xuất bản: New york: BALLANTINE BOOKS, 2003
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
Star Wars the New Jedi Order: Ylesia
Tác giả: Walter Jon Williams
Xuất bản: : Ballantine Books, 2002
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
Lightwing
Tác giả: Tara K Harper
Xuất bản: : Ballantine Books, 1992
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  811
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục