Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 3 trong 33 kết quả (0.1093792 giây)
Cuốn sách hoàn hảo về ngôn ngữ cơ thể = : the definitive book of body language
Tác giả: Allan Pease
TPHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh Công ty TNHH Nhân Trí Việt Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh Công ty TNHH Nhân Trí Việt, 2016
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Bản in
ddc: 153.69
 
Luyện nghe tiếng Trung Quốc cấp tốc : Trình độ tiền trung cấp
Tác giả: Mao Duyệt
TPHCM: Công ty TNHH Nhân Trí Việt Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh Công ty TNHH Nhân Trí Việt Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2016
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc: 495.183
 
Luyện nghe tiếng Trung Quốc cấp tốc : Trình độ sơ cấp
Tác giả: Mao Duyệt
TPHCM: Công ty TNHH Nhân Trí Việt Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh Công ty TNHH Nhân Trí Việt Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2016
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc: 495.183
 
TOEFL iBT navigator : Speaking
Tác giả: Ju Mijeong
TPHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh Công ty TNHH Nhân Trí Việt Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh Công ty TNHH Nhân Trí Việt, 2008
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc: 428.3
 
TOEIC Smart Yellow Book Reading
Tác giả: 
TPHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh Công ty TNHH Nhân Trí Việt Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh Công ty TNHH Nhân Trí Việt, 2012
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc: 428.4
 
TOEIC Smart Yellow Book Listening
Tác giả: 
TPHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh Công ty TNHH Nhân Trí Việt Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh Công ty TNHH Nhân Trí Việt, 2012
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc: 428.3
 
Introductory Course TNT Toeic . Volume Two
Tác giả: 
TPHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh Công ty TNHH Nhân Trí Việt Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh Công ty TNHH Nhân Trí Việt, 2012
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc: 428
 
TOEIC Smart Red Book Grammar
Tác giả: 
TPHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh Công ty TNHH Nhân Trí Việt Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh Công ty TNHH Nhân Trí Việt, 2012
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc: 425
 
TOEIC Smart Red Book Listening
Tác giả: 
TPHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh Công ty TNHH Nhân Trí Việt Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh Công ty TNHH Nhân Trí Việt, 2012
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc: 428.3
 
TOEIC Smart Red Book Reading
Tác giả: 
TPHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh Công ty TNHH Nhân Trí Việt Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh Công ty TNHH Nhân Trí Việt, 2012
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc: 428.4
 

Truy cập nhanh danh mục