Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 37 kết quả
Tất cả khách hàng đều phi lý trí để hiểu khách hàng nghĩ gì, cảm thấy như thế nào và giữ họ quay lại lần sau = : All customers are irrational : understanding what they think, what they feel
Tác giả: William J Cusick, Bùi Thanh Hiền
Xuất bản: Hà Nội: Dân Trí, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.8342
 
SCADA mạng truyền thông trong công nghiệp : (lý thuyết-thực hành) Lập trình điều khiển-giám sát trong công nghiệp
Tác giả: Lê Ngọc Bích, Phạm Quang Huy
Xuất bản: Hà Nội: Dân Trí, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  670.4275
 
Nghệ thuật viết quảng cáo : Tự học để trở thành nhà quảng cáo & Copywriter chuyên nghiệp
Tác giả: Victor O Schwab, Phan Nguyễn Khánh Đan
Xuất bản: Hà Nội: Dân trí, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  659.132
 
945 tình huống vướng mắc trong quản lý & điều hành doanh nghiệp thường gặp trong hoạt động kinh doanh dành cho giám đốc
Tác giả: Tài Thành, Vũ Thanh
Xuất bản: Hà Nội: Dân trí, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658
 
Nghệ thuật viết quảng cáo : Tự học để trở thành nhà quảng cáo & Copywriter chuyên nghiệp=How to Write a Good Advertiseme...
Tác giả: Victor O Schwab, Phan Nguyễn Khánh Đan
Xuất bản: Hà Nội: Dân trí, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  659.132
 
Cẩm nang khởi nghiệp kinh doanh đạt tới thành công bằng kế hoạch kinh doanh chuyên nghiệp
Tác giả: Thomas Kubr, Daniel Illar, Herman Kienhuis, Heinz Marchesi, Ngô Thế Vinh
Xuất bản: Hà Nội: Dân trí, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.11
 
La bàn khởi nghiệp
Tác giả: Huỳnh Đức Vinh
Xuất bản: Hà Nội: Dân trí, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.11
 
Dịch vụ logistics ở Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế
Tác giả: Đặng Minh Đào, Đặng Thị Thúy Hồng, Nguyễn Minh Sơn, Tạ Văn Lợi
Xuất bản: Hà Nội: Dân trí, 2019
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.5009597
 
Hướng dẫn quy trình kỹ thuật - chuyên ngành phẫu thuật tạo hình - thẩm mỹ
Tác giả: Kim Phượng, Quý Lâm
Xuất bản: Hà Nội: Dân Trí, 2018
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  617.95
 
Kỹ năng phỏng vấn tuyển dụng chuyên nghiệp
Tác giả: Rob Yeung, Nguyễn Thị Chúc Linh
Xuất bản: Hà Nội: Dân trí, 2020
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.31124
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục