Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 11 kết quả
Múa thiên cẩu
Tác giả: Trần Văn An, Trương Hoàng Vinh
Xuất bản: Hà Nội: Dân Trí, 2010
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  793.31
 
100 ý tưởng thay đổi nhiếp ảnh
Tác giả: Mary Warner Marien, Đăng Thư
Xuất bản: Hà Nội: Dân trí, 2018
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  770
 
Phía sau ánh đèn sân khấu - Chia sẻ của những main dancer đỉnh nhất Kpop thế hệ mới! = Interviews with K-POP Stars
Tác giả: Hee A Park, Minh Thùy
Xuất bản: Hà Nội: Dân trí, 2020
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  781.63095195
 
Câu chuyện nghệ thuật = The short story of art : a pocket guide to key movements, works, themes & techniques
Tác giả: Susie Hodge, Phan Nữ Ngọc Linh
Xuất bản: Hà Nội: Dân trí, 2018
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  709
 
Tự học nhạc lý cơ bản
Tác giả: Phạm Phương Hoa, Cù Minh Nhật, Trương Ngọc Bích
Xuất bản: Hà Nội: Dân trí, 2020
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  781
 
Bách khoa thư về nghệ thuật
Tác giả: Lạc Nguyên
Xuất bản: Hà Nội: Dân trí, 2022
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  703
 
Nghệ thuật minh họa áo mũ thời Nguyễn đầu thế kỷ XX
Tác giả: Trần Minh Nhựt
Xuất bản: Hà Nội: Dân trí, 2022
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  741.672
 
Designer sống dai không ai đì nổi
Tác giả: Nguyễn Đức Lê Nguyên,
Xuất bản: Hà Nội: Dân trí, 2023
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  741.6
 
Nghệ thuật và tâm thức sáng tạo = : Art and the creative consciousness
Tác giả: Graham Collier, Trịnh Lữ
Xuất bản: Hà Nội: Dân trí Đông A, 2019
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  701.15
 
100 ý tưởng thay đổi thiết kế đồ họa
Tác giả: Steven Heller, Đăng Thư, Vienne Véronique
Xuất bản: Hà Nội: Dân trí Công ty Cổ phần Văn hóa Đông A, 2018
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  741.6
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục