Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 9 kết quả
Địa chí huyện Quảng Ninh (tỉnh Quảng Bình)
Tác giả: Đỗ Duy Văn
Xuất bản: Hà Nội: Dân Trí, 2011
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  915.97
 
Những làng cổ tiêu biểu ở Thanh Hoá
Tác giả: Hoàng Tuấn Phổ
Xuất bản: Hà Nội: Dân trí, 2010
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  915.97
 
Địa danh Việt Nam
Tác giả: Lê Trung Hoa
Xuất bản: Hà Nội: Dân trí, 2011
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  915.97
 
Hải Phòng thành Hoàng và lễ phẩm
Tác giả: Ngô Đăng Lợi
Xuất bản: Hà Nội: Dân trí, 2010
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  915.97
 
Cẩm nang du lịch top 10 Berlin
Tác giả: Jürgen Scheunemann, Thùy Diệu
Xuất bản: Hà Nội: Dân trí, 2019
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  914.3155
 
Cẩm nang du lịch Trung Quốc = DK Eyewitness Travel Guide China
Tác giả: Ngô Minh Vân
Xuất bản: Hà Nội: Dân Trí Đông A, 2018
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  915.1
 
Cẩm nang du lịch Anh = DK Eyewitness Travel Guide Great Britain
Tác giả: Hà Tiến Hưng, Michael Leapman
Xuất bản: Hà Nội: Dân Trí Đông A, 2018
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  914.2
 
Cẩm nang du lịch Nhật Bản = DK Eyewitness Travel Guide Japan
Tác giả: Quí Hiển
Xuất bản: Hà Nội: Dân Trí Đông A, 2018
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  915.2
 
Cẩm nang du lịch Thái Lan = DK Eyewitness Travel Guide: Thailand
Tác giả: Nguyễn Nguyên
Xuất bản: Hà Nội: Dân Trí Đông A, 2018
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  915.93
 
1

Truy cập nhanh danh mục