Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 39 kết quả
Cẩm nang sử dụng thành ngữ trong tiếng anh = The key to english figurative expressions
Tác giả: Lê Tuệ Minh
Xuất bản: Hà Nội: Dân trí, 2010
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.3
 
Ngữ pháp tiếng anh = english grammar
Tác giả: Lê Tuệ Minh
Xuất bản: Hà Nội: Dân trí, 2010
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  425
 
Tự học tiếng anh. Tập 2 - Đại cương văn phạm anh ngữ
Tác giả: Lê Tuệ Minh
Xuất bản: Hà Nội: Dân trí, 2010
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  425
 
Tự học tiếng anh. Tập 3- Các bài luận tiếng anh
Tác giả: Lê Tuệ Minh
Xuất bản: Hà Nội: Dân trí, 2010
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.1
 
Phát âm và đọc hiểu tiếng anh = english reading and pronunciation
Tác giả: Lê Tuệ Minh
Xuất bản: Hà Nội: Dân trí, 2010
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.1
 
Giáo trình tiếng Nhật
Tác giả: Hoàng Quỳnh, Mari Koike, Hiratsuka Mari, Nakagawa Michiko, Miyazaki Satoko
Xuất bản: Hà Nội: Dân Trí, 2017
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  495.68
 
Từ điển ngữ pháp tiếng Nhật
Tác giả: Hoàng Quỳnh, Vân Anh
Xuất bản: Hà Nội: Dân trí, 2018
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  495.6503
 
Tiếng Nhật dành cho nhân viên văn phòng
Tác giả: Vân Anh, Hoàng Quỳnh
Xuất bản: Hà Nội: Dân trí, 2017
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  495.6802465
 
Nâng cao vốn từ vựng tiếng Anh qua các câu chuyện : trình độ sơ cấp
Tác giả: Thiên Phúc
Xuất bản: Hà Nội: Dân trí, 2017
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.6
 
Tập viết tiếng Nhật thông dụng
Tác giả: Thảo Nguyên
Xuất bản: Hà Nội: Dân Trí, 2017
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  495.681
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục