Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 153 kết quả
Tất cả khách hàng đều phi lý trí để hiểu khách hàng nghĩ gì, cảm thấy như thế nào và giữ họ quay lại lần sau = : All customers are irrational : understanding what they think, what they feel
Tác giả: William J Cusick, Bùi Thanh Hiền
Xuất bản: Hà Nội: Dân Trí, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.8342
 
Truyện dân gian Kim Bảng. tập 2
Tác giả: Lê Hữu Bách
Xuất bản: Hà Nội: Dân Trí, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Địa chí huyện Quảng Ninh (tỉnh Quảng Bình)
Tác giả: Đỗ Duy Văn
Xuất bản: Hà Nội: Dân Trí, 2011
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  915.97
 
Di sản tên Nôm các làng văn hóa dân gian Việt Nam
Tác giả: Trần Gia Linh
Xuất bản: Hà Nội: Dân Trí, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.09597
 
Truyện dân gian Kim Bảng. tập 1
Tác giả: Lê Hữu Bách
Xuất bản: Hà Nội: Dân Trí, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
SCADA mạng truyền thông trong công nghiệp : (lý thuyết-thực hành) Lập trình điều khiển-giám sát trong công nghiệp
Tác giả: Lê Ngọc Bích, Phạm Quang Huy
Xuất bản: Hà Nội: Dân Trí, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  670.4275
 
Nghệ thuật viết quảng cáo : Tự học để trở thành nhà quảng cáo & Copywriter chuyên nghiệp
Tác giả: Victor O Schwab, Phan Nguyễn Khánh Đan
Xuất bản: Hà Nội: Dân trí, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  659.132
 
945 tình huống vướng mắc trong quản lý & điều hành doanh nghiệp thường gặp trong hoạt động kinh doanh dành cho giám đốc
Tác giả: Tài Thành, Vũ Thanh
Xuất bản: Hà Nội: Dân trí, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658
 
Nghệ thuật viết quảng cáo : Tự học để trở thành nhà quảng cáo & Copywriter chuyên nghiệp=How to Write a Good Advertiseme...
Tác giả: Victor O Schwab, Phan Nguyễn Khánh Đan
Xuất bản: Hà Nội: Dân trí, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  659.132
 
Làng Đa Sĩ sự tích và truyền thống văn hoá dân gian
Tác giả: Hoàng Thế Xương
Xuất bản: Hà Nội: Dân trí, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.09597
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục