Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 6 kết quả
Cẩm nang du lịch Trung Quốc = DK Eyewitness Travel Guide China
Tác giả: Ngô Minh Vân
Xuất bản: Hà Nội: Dân Trí Đông A, 2018
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  915.1
 
Cẩm nang du lịch Anh = DK Eyewitness Travel Guide Great Britain
Tác giả: Hà Tiến Hưng, Michael Leapman
Xuất bản: Hà Nội: Dân Trí Đông A, 2018
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  914.2
 
Cẩm nang du lịch Nhật Bản = DK Eyewitness Travel Guide Japan
Tác giả: Quí Hiển
Xuất bản: Hà Nội: Dân Trí Đông A, 2018
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  915.2
 
Cẩm nang du lịch Thái Lan = DK Eyewitness Travel Guide: Thailand
Tác giả: Nguyễn Nguyên
Xuất bản: Hà Nội: Dân Trí Đông A, 2018
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  915.93
 
Nghệ thuật và tâm thức sáng tạo = : Art and the creative consciousness
Tác giả: Graham Collier, Trịnh Lữ
Xuất bản: Hà Nội: Dân trí Đông A, 2019
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  701.15
 
Sobotta : Atlas giải phẫu người - Đầu, cổ, chi trên, ngực, bụng, chậu, chi dưới
Tác giả: RPabst, RPutz Dương Văn Hải, Lê Văn Cường, Nguyễn Hoàng Vũ, Nguyễn Phước Vĩnh, Nguyễn Trung Hiếu, Nguyễn Trường Kỳ, Nguyễn Xuân Anh, Trang Mạnh Khôi, Võ Thành Nghĩa, Võ Văn Hải
Xuất bản: Hà Nội Singapore: Dân trí Đông A Urban Fischer Elsevier, 2018
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  611
 
1

Truy cập nhanh danh mục