Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 134 kết quả
Derrida and Lacan : another writing
Tác giả: Michael Lewis
Xuất bản: Edinburgh: Edinburgh University Press, 2008
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  194
 
Introduction to Japanese horror film
Tác giả: Colette Balmain
Xuất bản: Edinburgh: Edinburgh University Press, 2008
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  791.436164
 
Spinoza's Ethics : an Edinburgh philosophical guide
Tác giả: Beth Lord
Xuất bản: Edinburgh: Edinburgh University Press, 2010
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  170.92
 
The bazaar and other stories [electronic resource]
Tác giả: Elizabeth Bowen, Allan Hepburn
Xuất bản: Edinburgh: Edinburgh University Press, 2008
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823.912
 
The American counterculture
Tác giả: Christopher Gair
Xuất bản: Edinburgh: Edinburgh University Press, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  306.1
 
Adam Smith, radical and egalitarian : an interpretation for the twenty-first century [electronic resource]
Tác giả: Iain McLean
Xuất bản: Edinburgh: Edinburgh University Press, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  330.153092
 
The handbook of creative writing
Tác giả: Steven Earnshaw
Xuất bản: Edinburgh: Edinburgh University Press, 2007
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  808.02
 
Introduction to Japanese horror film [electronic resource]
Tác giả: Colette Balmain
Xuất bản: Edinburgh UK: Edinburgh University Press, 2008
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
 
People, places, things : essays [electronic resource]
Tác giả: Elizabeth Bowen, Allan Hepburn
Xuất bản: Edinburgh: Edinburgh University Press, 2008
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  824.912
 
A military history of Scotland
Tác giả: Jeremy A Crang, Edward M Spiers, Matthew Strickland
Xuất bản: Edinburgh: Edinburgh University Press, 2014
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  355.009411
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục