Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 45 kết quả
A wavelet tour of signal processing : the sparse way
Tác giả: Stephane Mallat
Xuất bản: : Elsevier Academic Press, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
 
Tunable laser optics
Tác giả: F J Duarte
Xuất bản: Amsterdam Boston: Elsevier Academic Press, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.36
 
3G evolution : HSPA and LTE for mobile broadband
Tác giả: Erik Dahlman
Xuất bản: Amsterdam Oxford: Elsevier Academic Press, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.38456
 
Energy : technology and directions for the future
Tác giả: John R Fanchi
Xuất bản: Boston: Elsevier Academic Press, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.042
 
The practice of medicinal chemistry
Tác giả: C G Wermuth
Xuất bản: Burlington MA: Elsevier Academic Press, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.19
 
Mobile WiMAX : a systems approach to understanding IEEE 802.16m radio access technology [electronic resource]
Tác giả: Sassan Ahmadi
Xuất bản: Amsterdam Boston Kidlington Oxford UK Burlington Mass: Elsevier Academic Press, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.384
 
Atlas of ambulatory EEG [electronic resource]
Tác giả:
Xuất bản: Amsterdam Boston: Elsevier Academic Press, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.8
 
Fiber optic measurement techniques
Tác giả: Rongqing Hui, Maurice S O'Sullivan
Xuất bản: Burlington MA: Elsevier Academic Press, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.3692
 
Atlas of the human brain
Tác giả: Jürgen K Mai, Joseph Assheuer, George Paxinos
Xuất bản: Amsterdam Boston: Elsevier Academic Press, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  611
 
Stem cells : scientific facts and fiction
Tác giả: Hans Clevers, C L Mummery, Bernard A J Roelen, Anja van de Stolpe
Xuất bản: London UK: Elsevier Academic Press, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.02774
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục