Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 26 kết quả (0.0311965 giây)
Cây xanh đất lửa (thơ) & Trường ca sư đoàn (trường ca) & Cánh rừng nhiều đom đóm bay (thơ)
Tác giả: Nguyễn Đức Mậu
Hà Nội: Hội nhà văn, 2014
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 895.9221
 
Triết học trung cổ Tây Âu
Tác giả: Doãn Chính
TP HCM: Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 1997
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc: 189
 
Toàn cầu hóa và quyền công dân ở Việt Nam : nhìn từ khía cạnh vǎn hóa
Tác giả: Trần Văn Bính
Hà Nội: Khoa học xã hội, 2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc: 323.6
 
Viết một bài báo khoa học như thế nào?
Tác giả: Phạm Thế Bảo
Hà Nội: Lao động Xã hội, 2008
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 808.66
 
Văn hóa doanh nghiệp
Tác giả: Nguyễn Duy Chinh
Hà Nội: Lao Động Xã hội, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 658
 
Giáo trình Hán ngữ. tập 1- Quyển 1
Tác giả: Dương Ký Châu
Hà Nội: Khoa học xã hội, 2012
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 495.1
 
Thiết kế mạch số với VHDL & Verilog . Tập 1
Tác giả: Tống Văn On
Hà Nội: Lao động Xã hội, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 621.3815
 
Thiết kế mạch số với VHDL & Verilog. Tập 2
Tác giả: Tống Văn On
Hà Nội: Lao động Xã hội, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 621.3815
 
Sửa chữa điện ô tô : Tài liệu dùng cho các trường trung học chuyên nghiệp và dạy nghề
Tác giả: Trần Tuấn Anh
Hà Nội: Lao động Xã hội, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 629.254
 
Chiến lược và quan hệ kinh tế Mỹ - EU - Nhật Bản thế kỷ XXI
Tác giả: Lê Văn Sang
Hà Nội: Khoa học xã hội, 2002
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc: 327
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục