Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 3 trong 1161 kết quả (0.0312523 giây)
Thập bát điền trang : Truyện ngắn
Tác giả: Phùng Văn Khai
Hà Nội: Hội Nhà văn, 2019
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc: 895.9223
 
Tây nguyên trôi : những ghi chép về Tây Nguyên
Tác giả: Văn Công Hùng
Hà Nội: Hội Nhà văn, 2019
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc: 895.9228
 
Vùng biên ải : Tiểu thuyết
Tác giả: Ma Văn Kháng
Hà Nội: Hội Nhà văn, 2019
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc: 895.9223
 
Ở núi : tập thơ
Tác giả: Tạ Văn Sỹ
Hà Nội: Hội nhà văn, 2020
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc: 895.9221
 
Một mảnh trăng rừng : tiểu thuyết
Tác giả: Ma Văn Kháng
Hà Nội: Hội nhà văn, 2020
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc: 895.9223
 
Những dấu ấn đường thơ
Tác giả: Nguyễn Văn Tông
Hà Nội: Hội Nhà văn, 2020
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc: 895.9221
 
Giọt mật của thượng đế : Tiểu thuyết
Tác giả: Nguyễn Văn Cự
Hà Nội: Hội Nhà văn, 2020
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc: 895.9223
 
Bản giao hưởng mùa xuân : Tiểu thuyết. Tập 2
Tác giả: Nguyễn Văn Mừng
Hà Nội: Hội Nhà văn, 2020
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc: 895.9223
 
Bản giao hưởng mùa xuân : Tiểu thuyết. Tập 1
Tác giả: Nguyễn Văn Mừng
Hà Nội: Hội Nhà văn, 2020
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc: 895.9223
 
Đa chiều với ký
Tác giả: Nguyễn Văn Cự
Hà Nội: Hội Nhà văn, 2020
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc: 895.9228
 

Truy cập nhanh danh mục