Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 26 kết quả
Áp dụng một số thuật toán cải tiến tính toán điều độ tối ưu trong hệ thống điện
Tác giả: Lê Đình Lương, Hồ Đắc Lộc, Võ Ngọc Điều
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2020
Bộ sưu tập: Luận án Tiến sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.31910151
 
Nghiên cứu bộ nghịch lưu tăng áp ba pha ghép tầng đa bậc = Study The Three-Phase Cascaded Multilevel Switched Boost Inve...
Tác giả: Trần Văn Thuận, Ngô Cao Cường, Nguyễn Minh Khai
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2019
Bộ sưu tập: Luận án Tiến sĩ
eBook (pdf)
ddc:  621.313
 
Phát triển sản phẩm du lịch đặc thù của tỉnh Bình Thuận
Tác giả: Hoàng Thanh Liêm, Nguyễn Thạnh Vượng, Phạm Trung Lương
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2020
Bộ sưu tập: Luận án Tiến sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  338.4791
 
Ứng dụng mạng nơ ron - mờ điều khiển SVC để nâng cao ổn định động điện áp của lưới điện kết nối nhà máy điện gió
Tác giả: Bùi Văn Trí, Hồ Đắc Lộc, Trương Đình Nhơn
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2021
Bộ sưu tập: Luận án Tiến sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.312136
 
Nghiên cứu phát triển hệ thống chiếu sáng công cộng thông minh sử dụng led = research and development of smart public li...
Tác giả: Ngô Thanh Tùng, Lê Minh Phương, Ngô Cao Cường
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2021
Bộ sưu tập: Luận án Tiến sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.32
 
Các yếu tố ảnh hưởng đến liên kết đào tạo giữa doanh nghiệp và trường đại học trong lĩnh vực du lịch tại TP.HCM: nghiên ...
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hòa, Lê Anh Tuấn, Nguyễn Quyết Thắng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2020
Bộ sưu tập: Luận án Tiến sĩ
Bản in
ddc:  338.4791
 
Nghiên cứu bộ nghịch lưu tăng áp ba pha ghép tầng đa bậc = Study The Three-Phase Cascaded Multilevel Switched Boost Inve...
Tác giả: Trần Văn Thuận, Ngô Cao Cường, Nguyễn Minh Khai
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2019
Bộ sưu tập: Luận án Tiến sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.313
 
Đề xuất hệ thống bảo vệ cho lưới điện phân phối thông minh có xét đến sự tích hợp của những nguồn năng lượng phân tán
Tác giả: Lê Duy Phúc, Bùi Minh Dương, Ngô Cao Cường
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2021
Bộ sưu tập: Luận án Tiến sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.319
 
Quản lý tài chính tại các trường bồi dưỡng cán bộ quản lý trực thuộc bộ, ngành trung ương trên địa bàn thành phố Hồ Chí ...
Tác giả: Lê Thị Thanh Loan, Hà Thanh Việt, Nguyễn Quyết Thắng
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2021
Bộ sưu tập: Luận án Tiến sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658.15
 
Nghiên cứu giải thuật điều khiển statcom trong việc cải thiện chất lượng điện áp
Tác giả: Nguyễn Hữu Vinh, Lê Kim Hùng, Nguyễn Hùng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2020
Bộ sưu tập: Luận án Tiến sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.319
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục