Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 3 trong 52 kết quả (0.0156629 giây)
Planning under pressure : the strategic choice approach
Tác giả: J. K Friend
Amsterdam Boston: ElsevierButterworth Heinemann, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 658.4012
 
The finite element method in engineering
Tác giả: S. S Rao
Amsterdam Boston MA: ElsevierButterworth Heinemann, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 620.00151825
 
Statistical process control
Tác giả: John S Oakland
Oxford: Butterworth Heinemann, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 658.562015
 
Refrigeration and air-conditioning
Tác giả: A. R Trott
Oxford Boston Mass: Butterworth Heinemann, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 621.56
 
Tribology in machine design [electronic resource]
Tác giả: T. A Stolarski
Oxford England: Butterworth Heinemann, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 621.89
 
Introduction to marine engineering [electronic resource]
Tác giả: D. A Taylor
Oxford Boston: Butterworth Heinemann, 1996
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 623.87
 
Castings
Tác giả: John Campbell
Burlington Mass: Butterworth Heinemann, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 671.2
 
Mechanical engineer's reference book [electronic resource]
Tác giả: 
Oxford England Boston: Butterworth Heinemann, 1998
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 621
 
The visualization handbook
Tác giả: 
Amsterdam: ElsevierButterworth Heinemann, 2005
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc: 006.6
 
Beginning AutoCAD 2002
Tác giả: Robert McFarlane
Oxford: Butterworth Heinemann, 2002
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 005
 

Truy cập nhanh danh mục