Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 16 kết quả
Heat transfer in polymer composite materials : forming processes
Tác giả: Nicolas Boyard
Xuất bản: Hoboken NJ: ISTE LtdJohn Wiley and Sons Inc, 2016
Bộ sưu tập: Tham khảo
eBook (pdf)
ddc: 
 
Software architecture 2
Tác giả:
Xuất bản: Hoboken NJ: ISTE LtdJohn Wiley and Sons Inc, 2014
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.12
 
From photon to pixel
Tác giả: Henri Maitre
Xuất bản: Hoboken NJ: ISTE LtdJohn Wiley and Sons Inc, 2016
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  775
 
Methods and tools for creative competitive intelligence
Tác giả: Stephane Goria
Xuất bản: Hoboken NJ: ISTE LtdJohn Wiley and Sons Inc, 2017
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  153.35
 
Qgis and applications in agriculture and forest
Tác giả:
Xuất bản: Hoboken NJ: ISTE LtdJohn Wiley and Sons Inc, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  631.4
 
Information evaluation
Tác giả:
Xuất bản: Hoboken NJ: ISTE LtdJohn Wiley and Sons Inc, 2013
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004
 
Bandwidth allocation for video under quality of service constraints
Tác giả: Bushra Anjum
Xuất bản: London: ISTE LtdJohn Wiley and Sons Inc, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.3822
 
Qgis and generic tools
Tác giả: Nicolas Baghdadi
Xuất bản: Hoboken NJ: ISTE LtdJohn Wiley and Sons Inc, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  631.4
 
Banking Governance, performance and risk-taking
Tác giả: Faten Ben Bouheni
Xuất bản: Hoboken NJ: ISTE LtdJohn Wiley and Sons Inc, 2016
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  346.082
 
Automatic speech and natural language processing 1
Tác giả: Zakaria Kurdi
Xuất bản: Hoboken NJ: ISTE LtdJohn Wiley and Sons Inc, 2016
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.3
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục