Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 137 kết quả (0.0312469 giây)
Encyclopedia of information science and technology [electronic resource]
Tác giả: 
Hershey PA: Information Science Reference, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 004
 
Advanced database query systems : techniques, applications and technologies
Tác giả: 
Hershey PA: Information Science Reference, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 005.74
 
Multimedia forensics and security
Tác giả: 
Hershey: Information Science Reference, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 005.8
 
Computational and cognitive approaches to narratology
Tác giả: 
Hershey PA: Information Science Reference, 2016
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc: 401.41
 
Advanced pattern recognition technologies with applications to biometrics [electronic resource]
Tác giả: 
Hershey: Medical Information Science Reference, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 006.4
 
Encyclopedia of multimedia technology and networking [electronic resource]
Tác giả: 
Hershey PA: Information Science Reference, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 621.38203
 
Distributed artificial intelligence [electronic resource] : agent technology and collaborative applications
Tác giả: 
Hershey PA: Information Science Reference, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 006.3
 
Encyclopedia of data warehousing and mining [electronic resource]
Tác giả: 
Hershey: Information Science Reference, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 005.74
 
Advances in enterprise information technology security
Tác giả: 
Hershey PA: Information Science Reference, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 005.8
 
Handbook of research on wireless multimedia : quality of service and solutions
Tác giả: 
Hershey PA: Information Science Reference, 2009
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc: 621.384
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục