Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 6 kết quả
Persuasive imagery : a consumer response perspective
Tác giả: Linda M Scott, Rajeev Batra
Xuất bản: Mahwah New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Inc, 2003
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  153.852
 
Psychology's grand theorists : how personal experiences shaped professional
Tác giả: Amy Demorest
Xuất bản: Mahwah New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Inc, 2005
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  150.1
 
A primer of signal detection theory
Tác giả: D McNicol
Xuất bản: Mahwah New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Inc, 2001
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  152.8
 
Applications of nonverbal communication
Tác giả: Feldman Feldman
Xuất bản: Mahwah New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Inc, 2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  302.2
 
Usability and internationalization of information technology
Tác giả: Nuray Aykin
Xuất bản: Mahwah New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Inc, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.4
 
Dialogue with Bakhtin on second and foreign language Dialogue with Bakhtin on second and foreign language
Tác giả: Joan Kelly Hall, Ludmila Marchenkova, Gergana Vitanova
Xuất bản: Mahwah New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Inc Publishers, 2002
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  418.007
 
1

Truy cập nhanh danh mục