Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 13 kết quả
Starbucked : a double tall tale of caffeine, commerce, and culture
Tác giả: Taylor Clark
Xuất bản: New York: Little Brown, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  338.17373
 
Alex Cross 16 - I, Alex Cross
Tác giả: Gary Taubes, Gary Taubes cm
Xuất bản: : Little Brown and Company, 2010
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.54
 
Womans Murder Club 9 - The 9th Judgment
Tác giả: James Patterson, James Patterson cm
Xuất bản: : Little Brown and Company, 2010
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.54
 
I, Alex Cross
Tác giả: Ross Thomas, Ross Thomas cm
Xuất bản: : Little Brown and Company, 2009
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.54
 
The 9th Judgment
Tác giả: Nerilka's Story, Anne McCaffrey cm
Xuất bản: : Little Brown and Company, 2010
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.54
 
The Host: A Novel
Tác giả: Rebecca N Alonzo Blackstone, Rebecca N Alonzo Bob DeMoss J R Blackstone cm
Xuất bản: : Little Brown and Company, 2010
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.6
 
Monk's-Hood
Tác giả: Zane Grey, Zane Grey cm
Xuất bản: : Little Brown Company, 2010
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  823.912
 
Fear-less : Real Truth About Risk, Safety and Security in a Time of Terrorism
Tác giả: Gavin De Becker
Xuất bản: New York: Little Brown and Company, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  613.69
 
Confetti Cakes for kids : delightful cookies, cakes, and cupcakes from New York City's famed bakery
Tác giả: Elisa Strauss, Christie Matheson
Xuất bản: New York: Little Brown and Company, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  641.8653
 
The Evolution of God
Tác giả: Greene Brian, Brian cm Greene
Xuất bản: : Little Brown and Company, 2009
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (epub)
ddc:  200.9
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục