Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 30 kết quả
Hình họa trong đào tạo mỹ thuật
Tác giả: Trường đại học Mỹ thuật Việt Nam
Xuất bản: Hà Nội: Trường đại học Mỹ thuật Việt Nam, 2010
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  750
 
Nghệ thuật trang trí nội thất
Tác giả: Việt Thư
Xuất bản: Hà Nội: Mỹ thuật, 2008
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  747
 
Nghệ thuật vẽ hoa bằng màu nước
Tác giả: Elisabeth Hariden, Lệ Hằng
Xuất bản: Hà Nội: Mỹ thuật, 2010
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  758.42
 
Mỹ thuật Vẽ các khối hình học. tập 1
Tác giả: Gia Bảo
Xuất bản: Hà Nội: Mỹ Thuật, 2009
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  743.8
 
Mỹ thuật của người Việt : Tư liệu và bình luận
Tác giả: Nguyễn Quân, Phan Cẩm Thượng
Xuất bản: Hà Nội: Mỹ thuật, 1989
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  709.597
 
Mỹ thuật căn bản và nâng cao: Vẽ màu nước tĩnh vật
Tác giả: Gia Bảo
Xuất bản: Hà Nội: Mỹ thuật, 2007
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  758.4
 
Mỹ thuật cơ bản và nâng cao tĩnh vật ngũ quan thạch cao
Tác giả: Gia Bảo
Xuất bản: Hà Nội: Mỹ thuật, 2005
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  743.8
 
Mỹ thuật Châu Á : Quy pháp tạo hình và phong cách
Tác giả: Huỳnh Ngọc Trảng, Phạm Thiếu Hương
Xuất bản: Hà Nội: Mỹ thuật, 1995
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  709.5
 
Thiết kế logo nhãn hiệu : bảng hiệu theo thuật phong thủy
Tác giả: Tố Nguyên
Xuất bản: Hà Nội: Mỹ thuật, 2003
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  741.6
 
Nghệ thuật nuôi chim khướu
Tác giả: Việt Chương
Xuất bản: Hà Nội: Mỹ thuật, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  636.6
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục